Bilda ett brittiskt aktiebolag

 

 

A new company must:

 
Varför bilda ett brittiskt aktiebolag?

Företag och individer från utlandet inkorporerar ofta företag i Västeuropa i syfte att åstadkomma en stark lokal närvaro. Efter EU-utvidgningen den 1 maj innebär detta åtkomst till en marknad med över 340 miljoner invånare - det största ekonomiska området i världen.

Bolagsbildning i Storbritannien är öppen för alla oavsett medborgarskap. Bortsett från kravet på ett registrerat kontor i Storbritannien, kan individer och företag från vilka andra länder i världen som helst vara aktieägare och direktörer i ett brittiskt bolag.

Kostnaden för bolagsbildning i Storbritannien är avsevärt lägre, en stor fördel jämfört med andra europeiska länder, där krav på kostnadsslukande advokater eller domare ofta föreligger. Vidare stipuleras höga startkapital i flera andra EU-länder, något som skapar ett hinder för småföretag och individer som vill bilda aktiebolag. I Storbritannien ställs inga krav på startkapitalets storlek. Startkapitalet i ett bolag kan vara så lågt som en aktie.

Det finns flera företag som kan hjälpa till vid registrering av bolag i England. Det är dessutom inget som hindrar att en filial bildas i Sverige varifrån den svenska verkamheten kan skötas.

Company Registrations Online är ett bolag med 18 års erfarenhet av bolagsbildningar och som också kan ge den support som krävs av engelska myndigheter.

Company Formations 

Om Du vill ha mer information. Tryck här

Om Du vill ha kontakt med oss. Tryck här


Om oss | Privacy Policy | Kontakta oss | ©2004 Tekruma Coaching