Jag heter Rolf Erikson. Sedan mitten av 1970 talet har jag arbetat med ledarskapsfrågor i rollerna som projektledare, chef och egen företagare. Under årens lopp har jag mött otaliga människor, som har behövt råd, uppmuntran eller bara någon att prata med. Jag har sett hur lite som behövs i form av stöd och råd föra att man skall våga göra en förändring eller få klarhet i vad man vill.

Jag har också tillgång till olika nätverk inom områderna exploatering av ideéer, management och krishantering. Det är inte ovanligt att samtalen leder till en förändring och andra behov.

Vårt Coaching program innebär att Du får tag i dig själv och kan innebära en nystart både för Dig och din arbetsgivare.

 

MENTORER

 

Vem har behov av en MENTOR?

Alla individer - och speciellt beslutsfattare - i en organisations olika nivåer är i behov av att ventilera frågeställningar och uppkomna situationer i arbetslivet, karriären, familjelivet och på fritiden, med en MENTOR som har erfarenhet och god förståelse för frågeställningarna, samt har individens fulla förtroende och är neutral i organisationen.
Problem kan på detta sätt "stötas och blötas" innan de diskuteras vidare.
Känsliga frågeställningar och beslut som måste fattas, får genom MENTOR-verksamheten en väsentligt högre mognadsgrad och ökar individens kvalitativa agerande.

Vad gör en MENTOR?

Alla lever vi i en styrd men samtidigt dynamisk miljö och det finns som regel ett flertal lösningar till varje problem. MENTORNS uppgift är att i diskussion med individen:

 • förstå och belysa frågeställningarna
 • utveckla idéer för diskussion om olika lösningar och dess konsekvenser
 • bistå med prioriteringar
 • göra riskanalys och diskutera konflikthantering
 • gemensamt komma fram till att "föreslagen lösning" är den för tidpunkten "bästa"

  SENIOR-MENTORN påtar sig inget "konsultarbete" i sin roll som MENTOR.

  Vad krävs av en SENIOR-MENTOR?

  Personkemin mellan individen och MENTORN är det förtroendekitt som utgör grundbulten i MENTOR-verksamheten. MENTORN påtar sig inga arbeten eller ingår inte i några nätverk som kan rubba detta förtroende.
  Mentorns kunskap, erfarenhet och sociala beteende är en förutsättning för ett bra arbete.
  Individen väljer MENTOR, men visar sig valet vara fel äger individen alltid rätt att pröva en ny MENTOR - utan att ange "varför".

  Vi samarbetar i val av mentorer med Senior Service Företagsrådgivare.

  Kontakta oss genom att trycka här.

   

  Om oss | Privacy Policy | Kontakta oss | ©2004 Tekruma Coaching