Jag heter Rolf Erikson. Sedan mitten av 1970 talet har jag arbetat med ledarskapsfrågor i rollerna som

 

 

 

Coaching är till för Dig. Alltså är det Du som bestämmer när Du vill ha ett möte.

 
 
Coaching genomförs genom regelbundna telefonsamtal, vanligtvis 2 - 4 gånger i månaden.

För anställda eller egna företagare rekommenderas personliga möten kombinerat med uppföljande telefonsamtal.

Telefonsamtalen varar normalt i 45 minuter. Det är en rättfram och enkel metod att få en Coach som hjälper Dig att nå Dina långsiktiga mål.

Genom att utnyttja telefonen fås en lättare fokusering på Dig och Dina problem utan störande påverkningar. Du får också möjlighet att välja tid och plats och får på det sättet en trygg miljö att samtala utifrån.

Samtalen utgår alltid från det Du för dagen vill prata om men ger också stöd i Dina tankar om hur Du vill att framtiden skall utformas, stärka Ditt självförtoende och se handlingsalternativen.

Kontakta oss för mer information!

 

Om oss | Privacy Policy | Kontakta oss | ©2004 Tekruma Coaching