Jag heter Rolf Erikson. Sedan mitten av 1970 talet har jag arbetat med ledarskapsfrågor i rollerna som projektledare, chef och egen företagare. Under årens lopp har jag mött otaliga människor, som har behövt råd, uppmuntran eller bara någon att prata med. Jag har sett hur lite som behövs i form av stöd och råd föra att man skall våga göra en förändring eller få klarhet i vad man vill.

Jag har också tillgång till olika nätverk inom områderna exploatering av ideéer, management och krishantering. Det är inte ovanligt att samtalen leder till en förändring och andra behov.

Vårt Coaching program innebär att Du får tag i dig själv och kan innebära en nystart både för Dig, din arbetsgivare eller Ditt företag.

 

 

 

 

Funderar Du på vad en coach eller mentor skulle innebära för Dig?

 
 
Jag arbetar med Dig som vill ta nästa steg i Din utveckling eller står i färd med att anta nya utmaningar.

Jag arbetar också med Dig som är nöjd med Din situation men känner behov av att få bolla Dina idéer med en erfaren person.

Coaching är ett samarbete där vi tillsammans kan hjälpa dig att:
· få balans mellan arbete och fritid
· klargöra vad som betyder mest för dig och inrätta ditt liv efter det
· komma vidare med din karriär eller ditt företag
· lära dig att bry dig lika mycket om dig själv som andra
· upptäcka och utforska dina drömmar och passioner
· öka din livskvalitet
· minska stressen och få mer tid
· fördjupa dina relationer
· öka din skicklighet att kommunicera
· få mer energi och livsglädje
· njuta en hälsosam livsstil

Coaching är ett sätt att få en personlig utveckling, nå framgång och få en ledarskapsutveckling. En coach ger rådgivning, är mentor för dig själv, din business och ditt ledarskap.

Att arbeta med en coach eller mentor innebär många positiva sidoeffekter. Du har alltid någon att fråga, utveckla idéer med och ha någon till hands när Du antar större utmaningar.

Vare sig Du är anställd eller driver egen verksamhet ställer omgivningen krav på Dig. Det snabba tempot i dagens värld ger dock inte mycket utrymme till varsam inskolning eller anpassning till Dina uppgifter.

Du och Din chef har kanske både ett eller flera samtal, men ni båda känner att tiden inte räcker till för en mera planerad utveckling. Det förutsätts att Du alltid vet vad som skall göras.

I Din iver att vara till lags arbetar Du lika mycket med allt. Du känner att Du blir mer och mer stressad. Det påverkar både Dig i arbetslivet och privat. Du känner att Du skulle vilja diskutera prioritering och mål, men Du vet inte med vem.

Kanske har Du drömmar och idéer som Du skulla vilja förverkliga.
Kanske är Du osäker på hur Du skall leva upp till förväntningarna.
Kanske är Du affärsman med huvudet fullt av idéer men osäker på vad Du skall göra med dem.
Kanske Du vill hitta Dina prioriteringar både i arbetet och privat.
Kanske Du vill utveckla Din affärsidé eller bolla med nya idéer.

Att bli coachad är att utnyttja sin fulla potential, att prestera allt man är förmögen till. Och det handlar om att snabbare få den utveckling man vill ha. Resultatet kan också bli en fundamental förvandling av företagets ledningsstil och ledningskultur. Kanske inspireras du också till en inre upptäcktsresa med djupgående effekter på din karriär, din golfsving och dina relationer på jobbet och hemma.

Idén är densamma som vi känner igen från idrottsvärlden; hur man lägger upp strategier och planer för att nå bästa resultat. Coaching handlar alltså inte om att analysera Ditt förflutna. Det är inte heller frågan om någon terapi. Coaching handlar om framtiden och om att hjälpa Dig att nå dit Du vill.

Coaching är en relation som uppmuntrar och stödjer Dig till att nå Dina mål.
Coaching är en pågående relation med Dig i centrum
Coaching får Dig fokuserad på Dina mål.
Coaching är en process som stimulerar Dig att göra mer än vad du skulle ha gjort på egen hand.
Coaching får Dig i balans på alla plan och utvecklar Dig som människa.
Coaching är en investering i både Dig själv och i Ditt arbete. Du kommer snabbt att märka resultat

Du bestämmer vad ni skall prata om. Din coach eller mentor lyssnar, ber Dig förklara tydligare om det behövs, försöker få Dig att se alternativ och stöttar Dig i Dina val. Förtroende är viktigt. Din coach står alltid på din sida. Alla samtal är bara er emellan. Din coach ställer frågor och ger respons, men det är alltid Du som står i centrum. Det är Dina tankar, funderingar, idéer och förslag som är utgångspunkten för samtalen. Din coach står för erfarenhet och kompetens.

Ta tag i Din situation nu! Genom Din coach eller mentor får Du tillgång till en erfaren och kompetent person som kan stötta Dig i Dina idéer, beslut och framtida val. Du har inget att förlora. Vårt första möte är GRATIS. Därefter avgör vi om vi har förtroende för varandra och Du bestämmer om Du vill gå vidare.

Kontakta oss för mer information!

 

 

Om oss | Privacy Policy | Kontakta oss | ©2004 Tekruma Coaching